Lokale regler

Midlertidige lokale regler for Værebro Golfklub: Gældende fra 4. juni 2024

Midlertidig lokal regel – ”Skader fra muldvarpe/mosegrise er AUR” Baseret på DGU Standard lokalregel F-10:

“I det generelle område behandles områder med skade, forårsaget af muldvarpe/mosegrise, som areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1b.

(Eksempler på denne type skade er: områder med bar jord omkring birketræerne i venstre side af hul 13, samt bar jord på hul 3 i begge sider og starten af hul 5, hvor greenkeeperne løbende fjerner muldvarpeskud).

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Midlertidig lokal regel – ”Skyllerender i bunkere er AUR”  Baseret på DGU Standard lokalregel F-1.3:

“Områder i bunkere, hvor sand er skyllet væk af rindende vand, resulterende i dybe render gennem sandet, er areal under reparation. Lempelse må tages efter Regel 16.1c.

 LOKALE REGLER FOR VÆREBRO GOLFKLUB 

 1.  Banemarkeringer:

 • Hvide markeringer:           Out of bounds
 • Røde/gule markeringer:   Strafområder
 • Blå markeringer:                Areal under reparation
 • Grøn top på pælen:            Spilleforbud

Banemarkeringer, kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2.  Veje/stier

Alle veje og stier på banen, herunder markveje langs banens ydre grænser på hullerne 6, 7, 16, 17 og 18, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1.

3.  Beskyttelse af unge træer

De unge træer, forbundet til støttepæl er områder med spilleforbud:

Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

4.   Ikke-flytbare forhindringer
Alle pæle, plader og alle afstandsmarkeringer, samt bænke og skraldespande på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

5.   Bold rammer el-ledning eller stålmast
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold rammer en el-ledning eller en stålmast under spil af hullerne 1, 2, 5, 9, 10 eller 18, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået (se Regel 14.6 for, hvad man skal gøre).

6.   Mast på hul 9
Området inden for de udvendige kanter på fundamenterne af el-masten på hul 9, plus én køllelængde, er areal under reparation. Lempelse uden straf kan tages efter Regel 16.1.

7.   Alternativ lempelse for mistet bold eller bold out of bounds (Link til illustreret version af denne lokale regel)
For almindeligt spil, undtaget elitespil (scratch-spil), gælder:

Når en spillers bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted:

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepukter:

 1. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
  1. Være kommet til at ligge stille på banen, eller
  2. Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.
 2. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder ”fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere. Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et tee-område for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelseområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3)

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Tjek de lokale regler inden du spiller – det er især vigtigt første gang, du spiller en bane