Banevedligeholdelse

Skema for banevedligeholdelse

 Forgreen klipningTeested klipningFairway klipningSemi eller rough klipningGreen klipning - tromlingBunker rivningTeesteds flytningHul flytning
Mandag X X X
Tirsdag X X X X
Onsdag X X
Torsdag X X
Fredag X X X X X
Lørdag X
Søndag

Greens klippes i følgende orden:
Puttinggreen, Indspilsgreen og derefter hullerne 1, 2, 3, 4, 5, 9, 18, 17, 10, 8, 6, 7, 11, 16, 12, 14, 13, 15 og derefter Par 3 banen.
Denne rækkefølge er en kombination af, hvad der er mest praktisk for spillerne og for greenkeeperne, så greenkeeperne bliver færdige hurtigst muligt, og dermed generer spillerne mindst muligt.

Udover de faste vedholdelsesopgaver, udføres løbende en del forbedringsarbejder, som alle er en del af den plejeplan chefgreenkeeperen har sammensat med henblik på løbende forbedring af banens kvalitet.

Vores bane ligger dels på meget tung lerjord og dels på mosejord. Det gør den vanskeligere at få gjort spilleklar, end hvis den f.eks. havde ligget på sandholdige lette jorde.

På grund af restriktioner med hensyn til vanding, er det ikke muligt at vande fairways, som det fx er i Skåne.

Både fairways og greens får jævnligt følgende behandling:
Vertidræn, dybdeluftning, prop-prikling, vertikalskæring, topdressing og eftersåning.

Husk lige: Uden greenkeeperne havde vi ingen bane 🙂

Greenkeeperne har fortrinsret på banen. Vis greenkeeperne at du er klar, så bliver du vinket hurtigere frem.

Med venlig hilsen og god fornøjelse

Chefgreenkeeper

Jan R. Nørregaard

Greenkeeperne har altid fortrinsret på banen. De ved godt, hvis du står og venter – og skal nok vinke dig frem, når du kan slå