Albatrosserne

Albatrosserne – Velkommen til Værebro Golfklubs Seniorklub

Vi er en klub for seniorer af begge køn, som glædes over golfspillets mange facetter. I løbet af golfsæsonen fra april til november arrangerer vi ugentlige turneringer for gruppen af seniorer.

Formålet er at give klubbens seniorer tilbud om at spille golf med andre i samme aldersklasse og under forhold, hvor der samtidig kan skabes et positivt samvær.

Ugeturneringer

Vi mødes hver onsdag i sæsonen og spiller golf sammen – tilmelding sker ved at logge på Golfbox, og via menuen Klubturnering tilmelde sig til ugens turnering.

Turneringen vil hedde Albatrossernes turnering uge XX, hvor XX=nummeret på ugen, hvor turneringen spilles i. Tilmeldingen skal ske senest torsdag kl. 22:00

Der vil være både en 18 hullers række og en 9 hullers række. Så hvis man af den ene eller anden årsag kun vil spille 9 huller, vælger man 9 hullers rækken ved tilmelding.

Årets Albatros

Ydermere laver vi en gennemgående turnering for ugeturneringerne, og kårer ”Årets Albatrosser”.

Når man er færdig med ugens turnering, lægger man sit underskrevne scorekort i Albatrossernes postkasse. Postkassen hænger i sign-in rummet og er mærket ”Albatrosserne”.

For at være med i kampen om ”Årets Albatros”, skal man aflevere mindst 10 scorekort i løbet af sæsonen, og det vil også, for dem der afleverer flere, kun være de 10 bedste scorer der tæller.

Den der har den højeste gennemsnitsscore af de 10 tællende scorekort, vil være ”ÅRETS ALBATROS”.

Der vil være en ”ÅRETS ALBATROS” for den bedste dame og bedste herre.

Stillingen vil løbende blive opdateret i Golfbox – menupunktet klubturnering> Orders of Merit.

Månedsmatcher

Den første onsdag i måneden er en tilbagevendende begivenhed, hvor vi spiller en anderledes runde golf – efterfølgende spiser vi frokost, hvorefter der er præmieuddeling til dagens vindere.

Tilmelding til disse matcher den første onsdag i måneden sker med de samme principper som ugeturneringerne. Turneringen vil bare hedde Albatrossernes månedsmatch ”månedens navn”. Vi spiller kun 12 huller den første onsdag i måneden.

Ønsker du kun at spise uden at spille, sker tilmelding også via Golfbox. Du skriver så i kommentar feltet, at du kun ønsker at være med til spisning.

Parturnering

Vi har også en parturnering, der så vidt det er muligt IKKE spilles om onsdagen. Find dig en makker (skal være en anden end sidste år) mellem Albatrosserne, og tilmeld jer via Golfbox>Klubturnering.

Turneringens navn er: ” Tilmelding til Albatrossernes Parturnering” der findes i kalenderen under april måned.

Tilmeldingsfristen til Parturneringen er d. 15. marts.

Indmeldelse og kontingent

Har du lyst til at være med i Seniorklubben Albatrosserne, og har du et handicap på max 53,9, kan du melde dig ind i Albatrosserne.

Kontingentet er 300,00 kr., der primært dækker præmier til månedsturneringerne.

Beløbet skal indbetales til: Værebro Seniorklub: Reg.nr.: 3434 – Kontonr. 3434690226.

Husk at skrive dit medlemsnummer (uden 163- foran) og så meget af dit navn som muligt som reference ved indbetalingen.

Du skal helst tilmelde dig inden d. 1. marts.

Så snart din betaling er modtaget, kan du deltage i arrangementer og turneringer.

Link til Albatrossernes Aktivitetsliste

Kontaktpersoner i seniorklubben:

Formand: Jens Østergaard Jensen – Tlf. 30338271 – joetjens@gmail.com

Kasserer: Stiig Christensen – Tlf. 21775155 – E-mail: stiigchr@hotmail.com

Torben Grølsted – Tlf. 28424247 – E-mail: tog@mail.dk

Erik Stigaard Nielsen – Tlf. 21392510 – E-mail: erik.stigaard@outlook.com

Albatrosserne er Værebro Golfklubs seniorklub