Bestyrelsen

Formand
Jeppe Pedersen
jp@vgk.dk
2287 0270

Næstformand
Peter Christensen
pc@vgk.dk
4030 2031

Kasserer
Kim Poulsen
kp@vgk.dk
2429 1751

Bestyrelsesmedlem
Erik Jochumsen
ej@vgk.dk
2777 2502

Bestyrelsesmedlem
Lars Riis Petersen
lr@vgk.dk
3166 2726

Bestyrelsesmedlem
Morten Krogsbøll
mk@vgk.dk

Bestyrelsesmedlem
Michael Lyng
ml@vgk.dk

Bestyrelsesmedlem
Daniel Rørnes
dr@vgk.dk

Bestyrelsesmedlem
Lars Krogsbøll
lk@vgk.dk

Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende fordeling af ansvarsområder:

BestyrelsesmedlemRolleSærlige opgaver
Jeppe PedersenFormandCompliance, vision, organisation, hvervning
Peter ChristensenNæstformand
Udviklingsplaner, vision, fonde, sponsorer, kontakt til kommune
Kim PoulsenKassererRegnskab, bogføring, restancer, kontingent
Michael LyngBestyrelsesmedlemSponsor
Lars KrogsbøllBestyrelsesmedlemKommunikation, nyhedsbreve, nyhedsmails, presse, vgk.dk, Golfspilleren i Centrum
Lars RiisBestyrelsesmedlemBaneudvalg, sponsor
Erik JochumsenBestyrelsesmedlemRegel- og hcp-udvalg, Golfbox, vgk.dk, IT hardware & software, IT aftaler, Golfspilleren i centrum
Daniel RørnesBestyrelsesmedlemPR
Morten KrogsbøllBestyrelsesmedlemBaneudvalg