Bestyrelsen

Formand
Jeppe Pedersen
jp@vgk.dk
2287 0270

Næstformand
Peter Christensen
pc@vgk.dk
4030 2031

Kasserer
Kim Poulsen
kp@vgk.dk
2429 1751

Bestyrelsesmedlem
Erik Jochumsen
ej@vgk.dk
2777 2502

Bestyrelsesmedlem
Lars Riis Petersen
lr@vgk.dk
3166 2726

Bestyrelsesmedlem
Morten Krogsbøll
mk@vgk.dk

Bestyrelsesmedlem
Michael Lyng
ml@vgk.dk

Bestyrelsesmedlem
Daniel Rørnes
dr@vgk.dk

Bestyrelsesmedlem
Lars Krogsbøll
lk@vgk.dk

Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende fordeling af ansvarsområder:

BestyrelsesmedlemRolleAnsvarsområder
Jeppe PedersenFormandForretningsudvalg, medarbejdere, compliance
Kim PoulsenKassererForretningsudvalg, økonomi
Peter ChristensenBestyrelsesmedlem
Kommune, HR
Michael LyngBestyrelsesmedlemSponsorer, bestyrelsesmøder
Lars KrogsbøllBestyrelsesmedlemKommunikation, hjemmeside, medlemsundersøgelser
Lars RiisBestyrelsesmedlemForretningsudvalg, domestic (anlæg og bygninger).
Erik JochumsenBestyrelsesmedlemIT, Golfbox
Daniel RørnesBestyrelsesmedlemPR, HR
Morten KrogsbøllBestyrelsesmedlemFonde, tilskud