Kontingentpriser

I skemaet herunder er anført det årlige kontingent for de forskellige medlemsgrupper. 

Priser 18 huls banen

18 hullers banen
Medlemstype
Årligt kontingent
VGK Fuldtid
Som fuldtidsmedlem kan du benytte alle faciliteter, baner og træningsanlæg i Værebro Golfklub samt deltage på klubbens hold i Danmarksturneringen og regionsgolf. Bolde på driving range er også en del af dit kontingent, og alle gæster der spiller med et fuldtidsmedlem får 25% rabat på gældende greenfee pris. Som fuldtidsmedlem kan du benytte alle vores fordelsaftaler om fritspil med mere – se fanebladet ”Medlemsfordele”
kr. 7.100
Ung senior 19-29 år
Ungseniorer har samme spillerettigheder som fuldtidsmedlemmer. Du er ungsenior til og med det år, hvor du fylder 29.
kr. 3.150
Junior 0 - 18 år
Juniorer har samme spille rettigheder som fuldtidsmedlemmer. Kontingent er incl. træning. Du er junior til og med det år, hvor du fylder 18 år.
kr. 1.050
Trin 1 medlem (nye medlemmer uden registreret hcp)
I kontingentet er inkluderet golfkørekort, regelundervisning, træning, ugematcher, månedsmatcher med præmier / spisning (du betaler selv for maden), frit spil 9 huls bane, spil 18 hulsbane ud fra gældende regler, når du har taget golfkørekort. Man kan max være trin 1 medlem i én sæson. Herefter stiger du automatisk til et trin 2 medlemskab, medmindre du senest den 31. oktober ændrer dit medlemskab eller melder dig ud for den kommende sæson.
kr. 2.650
Intromedlem og Trin 2 medlem
Medlemskaberne er DGU fleksmedlemskaber og indeholder spilleret til både par 3 banen og 18 huls banen, brug af alle træningsfaciliteter samt træningsbolde på driving range. Medlemskaber gælder kun for ét kalenderår, og medmindre du melder dig ud, bliver du automatisk fuldtidsmedlem det efterfølgende kalenderår.
kr. 5.350
Passivt medlem
Som passivt medlem kan du ikke benytte vores faciliteter, men du vil modtage VGK Nyt / nyhedsbreve fra klubben, så du kan følge med i klubbens liv. Du beholder desuden dit medlemsnummer, hvis du på et senere tidspunkt melder dig ind igen. Du vil også modtage information, hvis klubben indfører venteliste.
kr. 500

Priser par 3 banen

Par 3 banen
Medlemstype
(uanset alder)
Årligt kontingent
Par 3 (uden DGU-kort, flexmedlemskab)kr. 2.650
Par 3 - med DGU-kort (hvis registreret hcp haves, flexmedlemskab)kr. 2.650

Medlemskab på Par 3 banen m. DGU kort giver ret til spil på 18 hullers banen mod betaling af greenfee.

Generelt

Hvis ikke andet er nævnt under den enkelte medlemstype, gælder følgende:

 • Kontingent opkræves i 2 rater, hhv. januar og juli måned
 • Udmeldelse eller ændringer i medlemsstatus for det kommende år skal ske senest 31. oktober i år
 • Alle oplysninger er med forbehold for fejl og ændringer
 • Almindelige medlemsbetingelser i henhold til klubbens vedtægter er gældende.

Priser på leje af buggy 2024

Leje af buggy skal bestilles i sekretariatet på forhånd.

 • 18 hullers banen: Kr. 300,-
 • Par 3 banen: Kr. 150,-

Særligt for medlemmer alder 60+ eller med varigt fysisk handicap

 • 10-turs kort 18 hullers banen : 2.500,-
 • 10-turs kort Par 3 banen : 1.250,-
 • Personligt års-abonnement 18-huls banen* : 3.000,-
 • Personligt års-abonnement Par-3 banen* : 2.000,-

*I tilfælde af at vejret eller baneforhold gør, at Værebro Golfklub i længere eller kortere perioder må indføre buggy forbud, er der ingen tilbagebetaling.

NB! Fuldtidsmedlemmer med en midlertidig fysisk skade, kan – hvis der er en buggy ledig –  i en genoptræningsperiode på max 3 mdr. en gang om ugen gratis låne en af de gamle buggy. Buggy kan tidligst bestilles 6 dage før spil, og reservering kan blive annulleret, hvis buggy’en skal lejes ud.

Buggy regler:

 • Man skal være 18 år og have gyldigt kørekort for at leje og køre buggy
 • Man kan kun have én aktiv buggy reservering ad gangen
 • Buggy til 2 personer må ikke køre på fairway og i rough. Skal altid køre i semirough og følge skiltning på banen.

Egen buggy – opbevaring og strøm

Egen buggy må kun bruges på banen, hvis den er godkendt af vores chefgreenkeeper. Monobuggy og de fleste 3 og 4 hjulede single buggy kan blive godkendt til kørsel på fairway. Klubben arbejder på at etablere mulighed for opbevaring og opladning af 2-5 private single buggy. Pris 1.000 kr. årligt plus et depositum på 1.000 kr.