Eliteudvalget

Eliteudvalgets opgave er bl.a. at arrangere spil og træning for de af klubbens bedste spillere, der spiller med på klubbens hold i Danmarksturneringen. En anden af udvalgets opgaver er at organisere sociale arrangementer – for at opretholde et godt fællesskab og for at gøre Værebro Golfklub til en attraktiv klub at være elitespiller.

Herunder kan du læse om de tanker, eliteudvalget har gjort sig i forhold til målsætninger, handlingsplaner m.v. Hvis du har lyst til at høre mere om eliten i VGK eller har spørgsmål i øvrigt, så er du velkommen til at kontakte eliteudvalgets medlemmer, fx på mailadressen elite@vgk.dk.

Løbende turnering

Vi spiller en løbende turnering hver onsdag og søndag gennem hele sæsonen. Det er en tællende runde, der skal spilles med en elitespiller (Herrer HCP<11,5 ; Damer HCP<16,5).

HUSK at tilmelde dig turneringen i Golfbox – det er ikke nok bare at reservere en starttid.

Du kan desuden følge med i, hvilke turneringer der er mulighed for at spille via nedenstående link:

<https://www.golf.dk/turneringsplaner>

 

Danmarksturneringen 2022

Her er et link til Dansk Golf Unions hjemmeside, hvor du kan følge stillingen for vores hold i Danmarksturneringen.

Du finder dameholdet i kvalifikationsrækken øst, pulje 2

Herrer 1 spiller i 2. division øst, pulje 4

Herrer 2 er i 5. division øst, pulje 5

Herrer 3 spiller i kvalifikationsrækken øst, pulje 3

Seniorholdet spiller i kvalifikationsrækken øst, pulje 3

Elitens målsætning

 • At give klubbens bedste spillere gode rammer for at udvikle deres golfmæssige færdigheder
 • At markedsføre VGK igennem sportslige resultater – både hold og individuelt
 • At sikre en eliteafdeling med et godt socialt miljø, og hvor rammerne for deltagelse er klare, og det er muligt at deltage på forskellige ambitionsniveauer
 • At optimere deltagelsen i Danmarksturneringen med elitehold placeret så højt som muligt med de spillere, der er til rådighed i klubben

Kortsigtede mål 2022:

Klubbens 1. hold herre skal fastholde sin position i 2. division.

Klubbens 1. hold damer skal spille med om oprykning.

Klubbens 2. hold herre skal spille med om at rykke op i 4. division.

Klubbens 3. hold herre skal give gode juniorer og boblere muligheden for at spille med og få erfaring.

Klubbens Seniorhold skal spille med om oprykning til 3. division.

Alle skal spille sig til en plads på holdene. Dette gøres ved at deltage og vise engagement til elitens arrangementer.

Langsigtede mål:

Klubbens 1. hold herre skal have niveau til at spille med om oprykning til 1. division.

Klubbens 1. hold damer skal rykke op i 3. division.

Klubbens 2. hold herre har konsolideret sig i 4. division, og er fødekæde til 1. holdet.

Klubbens 3. hold herre skal sikre bredden og agere fødekæde til de øvrige to hold – stadig med fokus på at give gode juniorer og boblere mulighed for at spille med og få erfaring.

Klubbens Seniorhold har konsolideret sig i 3. division og giver klubbens bedste seniorer muligheden for at konkurrere på et højt niveau.

Helt generelt skal klubben udvikle spillere til på sigt at deltage på 1. holdet for både herre og damer.

Handlingsplan

For at nå denne målsætning er det trænerens og eliteudvalgets overbevisning, at dette er muligt ved et mere struktureret og forpligtende arbejde med holdet og den enkelte elitespillers indsats.

Hovedpunkterne i handlingsplanen er derfor, at spillere på eliteholdet skal:

 • Gennemføre fastlagt fællestræning i sæsonen og i øvrigt træne struktureret på egen hånd.
 • Deltage i klubmatcher, elitematcher, klubmesterskaber osv. igennem hele sæsonen.
 • Være synlige i klublivet og være et forbillede for juniorerne.

For at sikre at den enkelte spiller, og dermed holdets potentialer kommer til udfoldelse, vil det være et krav, at spillerne lever op til ovennævnte punkter. Det vil samtidig bidrage til, at vi får en en god holdånd og gensidig respekt for hinanden.

Elitespillerens muligheder:

 • Fællestræning, der fastlægges ved sæsonstarten.
 • Deltagelse i holdturneringer.
 • Deltagelse i ugentlig elite/socialt spil som vil være en blanding af herrer (HCP <11,5) og damer (HCP <16,5).
 • Deltagelse i amatøreliteturneringer. Spillere kan søge om tilskud til dækning af udgifter til disse turneringer iht. til aftalegrundlag.

Forventninger til spillere i elitetruppen:

 • Bidrage positivt til holdet ved såvel træning, turneringer og matcher – både på og uden for banen.
 • Være rollemodeller for de øvrige medlemmer – både på og uden for golfbanen.
 • Repræsentere eliten som frivillig i et af klubbens arrangementer, fx i forbindelse med åbent hus, klubturnering, juniorarrangement eller andet
 • Opretholde en positiv klubånd
 • Møde op til træning hver gang, og såfremt man er forhindret, informere træneren hurtigst muligt inden træningen.
 • Deltage i spillermøder indkaldt af Eliteudvalg eller træner.
 • Deltage i klubbens turneringer. Herunder elitematcher, klubmesterskab i slagspil og hulspil osv.
 • Prioritere deltagelse i Danmarksturneringen højt – og planlægge efter dette.
 • Acceptere, støtte og respektere din træner, kaptajn, eliteudvalget samt alle dine medspillere.

Eliteudvalgets målsætning er at give klubbens bedste spillere gode rammer for at udvikle deres golfmæssige færdigheder

1. holdstruppen er:

Magnus Jensen, 2000
Begynde at spille golf i Værebro 2011. Hcp 0,2
William Stokkendahl, 2001
Begyndte at spille golf i Værebro 2009. Hcp 0,8
Klubmester, drenge 2017 og 2018, slagspil 2019
Kasper Lund, 1998
Startede med golf ved klubbens åbning i 2006. Hcp 1,4
Klubmester, drenge 2015 og 2016, hulspil 2017 og 2019, slagspil 2018
Troels Christoffersen, 1995
Begyndte med golf i Værebro 2008. Hcp 1,7
Klubmester drenge 2010 og 2013, slagspil 2016.
Morten Krogsbøll, 1996
Begyndte med golf i Værebro ved klubbens åbning i 2006. Hcp +0,7.
Klubmester drenge 2014, hulspil 2015, 2016, 2018, slagspil 2017.
Nikolaj Dahl, 1998
I Værebro siden 2008. Hcp +2,8.
Klubmester slagspil 2013 og 2020, hulspil 2020. Turnet pro december 2020
Gustav Sejbak, 1998
Begyndte med golf i Værebro 2019. Hcp 3,1
Stefan Fjeldsted Jensen, 1992
Medlem af Værebro siden 2020. Hcp 0,4
Træner: Kenneth Rolf Andersen (pro), 1974
Headpro i Værebro siden 2012.

Dameholdet består af:

Pernille Bülow Sørensen, 1970
Begyndte med golf i Værebro 2009.
Klubmester hulspil 2020. Hcp. 8,2.
Mie Bülow Sørensen, 1997
Begyndte med golf i Værebro 2011.
Klubmester hulspil 2019. Hcp. 6,6
Dorte Dreier, 1962
Begyndte med golf i Værebro 2010. Hcp 11,7
Susanne Vahlgren, 1962
Medlem af Værebro siden 2015. Hcp. 9,9
Lene Bjerregaard, 1971
Spillet golf i Værebro siden 2012. Hcp. 16,3
Lotte Midtgaard
Medlem af Værebro siden 2016. Hcp 15,0
Line Stenderup,
Begyndte med golf i Værebro 2013. Hcp 9,7
Pia Luchau Pedersen,
Medlem af Værebro siden 2014. Hcp 17,3

2. holdet består af:

Frederik Emil Fischer, 2000
Begyndte med golf i Værebro 2011. Hcp 4,8
Jeppe Dalgaard Balle, 1976
Medlem i Værebro siden 2015. Hcp 2,6
Bo Sørensen, 1970
Medlem i Værebro siden klubbens start i 2006. Hcp 4,6
Kasper Larsen, 1989.
Medlem af Værebro 2018. Hcp 2,5
Nicklas Emerek Bach, 1996.
Medlem af Værebro siden 2015. Hcp 2,2
Flemming Schach, 1977.
Medlem af Værebro i 2021. Hcp 3,7
Niels Jespersen, 1961.
Medlem af Værebro siden 2013. Hcp 8,2
Thomas Lefevre Nielsen, 1973.
Medlem af Værebro siden 2009. Hcp 7,6
Tobias Bering Marx, 2000.
Begyndte at spille golf i Værebro 2019. Hcp 6,1
Morten Bak, 1968
Begyndte med golf i Værebro 2012. Hcp 7,7

Seniorholdet består af:

Hasse Hedeby
Begyndte at spille golf i Brønderslev 1980. I Værebro siden 2007. Hcp. 2,7
Klubmester hulspil 2011, 2013, 2014, slagspil 2012, 2014.
Erik Jochumsen
Susanne Vahlgren
Torben Andersen
Ane Dorte Dreier
Søren Fink Jensen
Jørgen Olsen
Pia Luchau Pedersen
Øyvind Kleveland Nielsen
Michael Grøn
Thomas Nordberg Toftvig