Værebros golfbane generelt

Banen åbnede i sommeren 2007, og siden da er der løbende lavet en del ændringer og forbedringer på banen ud fra de erfaringer, de første år har givet.

Store regnskyl og høj vandstand i Værebro Å gav fx tidligere problemer med vand på banen, men effektiv dræning og udvidelse af vandhazarder på udvalgte huller betyder, at vand ikke længere er et problem på banen. Der er også plantet mange nye træer rundt omkring på banen, siden den blev anlagt.

I 2014 blev der fjernet en del el-master på banen. Det betyder, at vi ikke længere har master og ledninger hen over fem af de huller, hvor master/ledninger før var en del af banen.

I 2017 fik vi etableret en vandpost med drikkevand ved 9. green/10. tee. I 2018 åbnede banetoilettet mellem tee på hul 8 og hul 11/12. Og i 2020 fik vi bygget to lynshelters – det ene mellem 9. og 11. teested, og det andet mellem hul 14 og 15.

Værebros golfbane
ligger i det kuperede
terræn mellem Stenløse,
Ølstykke og Værebro Å

 1. tee finder du lige ved siden af driving range. Et par 4 hul uden de store overraskelser – det skulle da lige være det lille vandhul, der gemmer sig bag fairwaybunkeren i højre side? For de langtslående, der går efter green i teeslaget kan den være i spil, hvis bolden kommer for langt til højre.

Hul 2 bør heller ikke byde på overraskelser. Et par 3 hul hvor bunkers foran green i både højre og venstre samler op på de korte slag.

På hul 3 begynder udfordringerne for alvor. Fra teestedet har man et godt overblik over, hvad der venter: En bred fairway snævrer i landingsområdet ind med out of bounds i højre side og røde pæle i venstre side. En rimelig stor green er omkranset af vand/mose på 3 sider, så der er fin plads at spille ind til, men skæverter bliver straffet.

Hul 4 er banens andet par 3 hul. Vi er stadig i den lavtliggende del af banen, så her er ingen bunkers – men til gengæld flere strafområder med vand. Green ligger højt i terrænet, så selv om vandet står højt, så er green i god stand.

Banens første par 5 hul møder vi på hul 5. Et rimelig langt hul, der endda kan føles længere end det egentlig er, da de sidste ca. 200 meter til green går op ad bakke.

Hul 6 er måske det mest spektakulære på banen? Endnu et par 5 hul, hvor et godt drive sender bolden op på plateauet, der fører frem mod en green, der igen ligger lavt i terrænet. Man skal frem til ca. 140 meter fra green før man overhovedet kan se green. Tør du gå efter green fra større afstand, så sigt efter flagstangen – den er placeret midt bag green. Men gå frem og tag et kig mod green først, eller få en medspiller til det – så I er sikre på, at der er fri bane.

På hul 7 har vi endnu et par 3 hul. Teestedet ligger højere end green, og hvis man holder den lige vej mellem træerne, så er der egentlig kun de to bunkers foran green til at skabe problemer.

Banens handicapnøgle 1 finder vi på hul 8. Et svært par 4 hul, hvor træerne kan være i vejen for teeslaget – og vandhullet mellem træerne til højre også kan give problemer. Er du længere end 100 meter fra green, når du spiller ind, så vil indspillet være et blindt slag. Også her står flagstangen midt bag green. Ring med klokken når du går fra green – så ved de næste, at der er fri bane.

Hul 9 fører os tilbage mod klubhuset. For-ni’s tredje par 5 hul – og det korteste af de tre. Vær opmærksom på, at der ligger en fariwaybunker nede for foden af bakken… på den lige linje mod green. Vent evt. med at slå, til du kan se bolden foran på vej op ad bakken.

Bag-ni starter med et par 4 hul, der på papiret ikke ser så vanskeligt ud. Men fairwaybunkers i både højre og venstre samler skæve drives op, og et strafområde til venstre for fairway kan også give problemer, og endelig er der det kuperede terræn; de sidste ca. 60 meter til green går rimelig stejlt opad. Vent med at slå, til du kan se, at spillerne foran er på vej op mod green.

Hul 11 er et dog-leg højre. Når du ser fra teestedet, så ligger green omme bag gruppen af træer til højre for fairway. Dog-legget er ca. 90 meter før green. Ring med klokken når du passerer den, så de næste ved, at der er fri bane.

På hul 12 har vi bag-ni’s eneste par 3 hul. Hvis man lige ser bort fra vinden, der altid er i spil her, så får du præcis hvad du ser.

Green på hul 13 ligger tæt på Værebro Å, og vi er i det hele taget i den lavtliggende del af banen. Med hcp-nøgle 2 er det bag-ni’s sværeste hul, og der er da også meget vand der skal passeres undervejs. Her er der etableret  strafområder/vandhuller, plantet træer og i det hele taget gjort mange tiltag for at holde banen spilleklar uanset vejrforhold. På en knastør sommerdag bemærker man, at græsset stadig er dejlig grønt og frodigt her.

Der er en del vand i spil på hullerne 13, 14 og 15. Når man på hul 14 først har passeret strafområdet med vand, så er der kun bunkeren foran green, der kan drille. Der er rigelig plads til et indspil til højre for green.

15. hul har – omtrent som hul 3 – en green, der er omkranset af vand på 3 sider. Der er fint overblik over hullet fra teestedet.

Hul 15 deler i øvrigt teested med hul 12, og der er en rigtig fin udsigt over 5 af banens huller herfra – og ud over de omkringliggende marker med det rige dyreliv.

Der er out of bounds langs højre side af hul 16. Det går jævnt op ad bakke det meste af vejen frem mod green, så på afstand kan det være svært at se, om indspillet nu også er tæt nok på hullet.

De gode teeslag på hul 17 kommer over bakken, så man kan se ind til green. Bakken kan ellers tage pusten fra de fleste – det er jo ved at være sidst på runden. Som på bl.a. hul 6 og 8 er her en flagstang placeret midt bag green. På dette hul skal man også lige sikre sig, at der er fri bane, inden man slår.

Runden slutter med et par 5 hul – og en god lang tur op ad bakke, som leder tankerne hen på caféens drikkevarer, der venter om et øjeblik. En fairwaybunker lige midt på fairway 100 meter fra green gør, at det kan være god taktik at holde sig i en af siderne af fairway. Og kort af green midt for er der endnu en bunker, der samler indspil op, der er for korte. Husk at ringe med klokken, når I går fra green, så de næste ved, at der er plads.